Skip links

Identity & Access Management

Veel organisaties worstelen met accountmanagement en autorisatiebeheer. Datakwaliteit laat vaak te wensen over. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat (1) accounts niet worden verwijderd wanneer een medewerker uit dienst treedt, (2) rechten niet worden ingetrokken als een medewerker uit dienst gaat, (3) rechten actief blijven als een medewerker een andere functie binnen hetzelfde bedrijf krijgt, etc.

Het gevolg hiervan is dat de accuraatheid van autorisaties lager wordt. Hierdoor stijgt het risico op (on)bewuste fraude of incidenten. Bij fraude kan men denken aan het financiële transacties doordat medewerkers ongezien geld kunnen overboeken naar prive-rekeningen. Bij incidenten kan men denken aan bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van data (omdat betreffende medewerker meer rechten had dan strict noodzakelijk. 

Het implementeren van een (duur) IAM systeem is hiervoor niet (altijd) de oplossing. Wij hebben de problemen met datakwaliteit ook geconstateerd bij organisaties die WEL een IAM systeem hebben geïmplementeerd.

Om genoemde risico’s te verlagen biedt Red Angle een IAM Analytics dienst. Hierbij hanteren we een pragmatische aanpak door ons te baseren op de feiten. Dit houdt in dat wij alle aanwezige accounts, autorisaties en afwijkende combinaties in kaart brengen, denk hierbij aan:

  • Dubbele accounts
  • Actieve accounts van medewerkers die reeds uit dienst zijn
  • Conflicterende rechten (Functiescheiding)
  • Onterecht toegewezen rechten
  • Etc…

O.b.v. deze inzichten geven wij inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt. Vervolgens adviseren wij over maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te mitigeren. Te beginnen met de grootste risico’s.

Nadat u uw IAM data hebt opgeschoond kunt u eventueel besluiten om een IAM systeem te implementeren. Echter ook is het mogelijk om volgens de huidige processen te blijven werken en onze ‘Analytics’ tool dash boards te laten genereren zodat u permanent inzicht heeft in de juistheid van autorisaties.

Red Angle kan uw organisatie ook helpen met het creëren van een IAM Strategie, het ontwerpen van IAM Governance en processen en het Implementatie van oplossingen.

  • IAM Strategie-advies
  • IAM Implementatie- en projectmanagement
  • IAM Governance en procesontwerp

Wij zijn bereikbaar voor vragen of advies op de volgende telefoonnummers.