Skip links

Privacy Statement

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Red Angle (hierna: ‘Red Angle’, ‘wij’ of ‘ons’ / ‘onze’) uw persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen door het aanbieden van onze diensten en website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 augustus 2020. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

1. Over Red Angle

Red Angle is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Red Angle is gevestigd aan de Wollefoppenweg 55B in (3059 LG) Rotterdam. Eventuele vragen kunt u mailen naar support@redangle.nl.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Dit Privacy Statement geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van onze klanten en bezoekers van onze websites. We gebruiken ook cookies (na het vragen van uw toestemming, indien nodig). Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Naam;
Telefoon nummer;
E-mailadres.
Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens van bezoekers van onze websites:

Website bezoek en gebruik;
IP adres;
Duur en tijdstip van bezoek aan de website.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van de Red Angle-diensten.

De door klanten aangeleverde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Registratie contactgegevens om contact op te nemen met de klanten;
Om informatie te verstrekken aan de klanten;
Om (meer gedetailleerde) updates te geven over actuele ontwikkelingen, conferenties, seminars, etc;
Om nieuwsbrieven en andere (noodzakelijke) informatie te e-mailen.
De persoonsgegevens die door bezoekers van onze websites worden verstrekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om gebruikersstatistieken samen te stellen;
Om de veiligheid en verbetering van onze website te bevorderen;
Om onze dienstverlening te verbeteren.

4. Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet er een legitieme basis zijn zoals uiteengezet in de AVG. In het geval van Red Angle zal deze legitieme grondslag – afhankelijk van het soort persoonsgegevens waar het om gaat – de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming zijn. Als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, profiteert u mogelijk niet van alle websitefuncties.

Overeenkomst

We moeten persoonsgegevens verwerken om aan bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met een overeenkomst tussen Red Angle en een opdrachtgever om de werkzaamheden met betrekking tot de monitoringoplossing uit te voeren.

Wettelijke verplichting

We moeten bepaalde persoonsgegevens verwerken (en in het bijzonder bewaren of overhandigen) in overeenstemming met wetgeving zoals de belastingwetgeving.

Toestemming

Als de bovengenoemde grondslagen voor verwerking niet van toepassing zijn, zullen we uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Een voorbeeld van een situatie waarvoor we om uw toestemming kunnen vragen, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens om uw e-mailadres toe te voegen aan onze mailinglijst voor nieuwsbrieven over onze activiteiten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

5. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Red Angle verwerkt uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) door uw gegevens op te slaan op een server in de EER (in Amsterdam).

6. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om toegang te krijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Soms kunt u ook bezwaar maken of om overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken. Om een ​​verzoek in dit verband bij ons in te dienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@aspisid.com. Bij twijfel over uw identiteit hebben wij het recht om u eerst te vragen uw identiteit te bewijzen.

Toegang en correctie

Als u wilt weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, neem dan contact met ons op.

Wissen

Onder bepaalde omstandigheden staat de AVG u toe om persoonsgegevens te laten wissen. We zullen beoordelen of het mogelijk is om aan een dergelijk verzoek te voldoen: in sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperking

U heeft het recht om contact met ons op te nemen met een verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens als u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn, de verwerking ervan onrechtmatig is, u deze nodig heeft voor een gerechtelijke procedure of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking ervan.

Overdraagbaarheid van gegevens

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van overeenkomst of toestemming heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens naar een andere partij.

Bezwaar

Verwerken wij uw persoonsgegevens, dan kunt u op grond van uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen het ontvangen van berichten

Indien u geen e-mailberichten of andere elektronische berichten van ons meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen.

7. Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Bijvoorbeeld Multi Factor Authentication (MFA) of de maatregel dat uw persoonsgegevens alleen in te zien zijn door personeel dat op grond van hun rol bevoegd is om deze in te zien.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Wij zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij na het afronden van een opleiding bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor administratieve doeleinden of vanwege een wettelijke verplichting. Waar mogelijk zullen we uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

9. Vragen en klachten

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of bent u van mening dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar support@redangle.nl. Wij helpen u graag verder. Als u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht door Red Angle.
kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt daar een besluit over.